Diensten

Doordat Vroegindeweij & De Water Advocaten verschillende diensten aanbiedt, kunnen wij onze cliënten begeleiden vanaf het begin tot aan het beoogde eindresultaat. Van onderhandeling tot beëindiging van een contract. Dat kan zijn het begeleiden van en adviseren over een arbeidsrechtelijke kwestie, maar ook het (ver)kopen, (ver)huren van bedrijfsruimte of woonruimte. Zo nodig betrekken wij ook uw externe adviseurs bij het proces, zoals accountants of fiscalisten. Daarnaast leveren wij ook projectjuristen. Ook bij geschillen staan wij voor onze cliënten klaar. Onze advocaten hebben een ruime ervaring in het procederen bij verschillende gerechten/commissies. Denk daarbij aan procedures bij de Rechtbank, een bezwaarschriftcommissie, de Huurcommissie, het Gerechtshof, de Raad van State en/ of de Centrale Raad van Beroep.

Bijzondere interesse hebben wij voor de volgende rechtsgebieden.

Huurrecht

De huurder die zijn verplichtingen niet nakomt, kan worden geconfronteerd met verschillende acties van de verhuurder, zoals een vordering tot schadevergoeding of ontbinding van de huurovereenkomst. Vroegindeweij & De Water Advocaten staat zowel huurders als verhuurders bij.

Arbeidsrecht

Onze advocaten arbeidsrecht helpen u bij alle denkbare individuele en collectieve arbeidsrechtelijke zaken, van advies tot procedure. Denk aan het opstellen van contracten, geschillen over arbeidsongeschiktheid, een ontslagvergoeding of concurrentiebeding en/ of bij het organiseren van een verzuimdossier. Indien u over de Wet werk en zekerheid vragen heeft, dan zijn wij graag bereid deze te beantwoorden.

Bestuursrecht

Wordt er iets nieuws gebouwd in uw directe omgeving? Verandert de bestemming van een gebouw? Neemt de gemeente, de provincie, een minister of een ander bestuursorgaan een besluit waar u het niet mee eens bent? Is er wel voldoende rekening gehouden met uw belangen? Wij kunnen u adviseren en bijstaan in bestuursrechtelijke bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures over uiteenlopende onderwerpen.

Ondernemingsrecht

U bent ondernemer. Vroegindeweij & De Water Advocaten heeft de juiste expertise in huis om u te adviseren over uw rechten en plichten. Onze advocaten helpen u bij het opstellen van contracten en algemene voorwaarden, dan wel uw belangen behartigen bij (incasso)procedures en bij kwestie op het terrein van intellectuele eigendom, privacyrecht en ICT-recht.

Overige

  • Vastgoedrecht
  • Faillissementsrecht
  • Beslagrecht
  • Procesrecht
  • Contractenrecht
  • Incasso
  • Erfrecht
  • Strafrecht
  • Personen- en familierecht

Juridische bijstand nodig? Benieuwd hoe onze advocaten uw belangen kunnen behartigen?

Bel: (+31) 71 - 40 10 470